Záměr

Snižovat míru rozdílů v chápání ve společnosti, protože každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více.