T A M
Uživatel není zboží

Tato aplikace nesleduje uživatelovo chování a nesbírá žádná osobní data.

Cookies prohlížeče

Tato aplikace používá cookies prohlížeče pouze pro zabezpečení svého chodu.

Základní členství
100 Kč/rok
Vlastní mix zdrojů a znalostí
2 e-mailové schránky
Chat (XMPP)
Co získám zaplacením členského příspěvku?
Přístup k rozšířené funkcionalitě aplikace.
Co se stane, pokud členství neprodloužím?
Členství se deaktivuje včetně možnosti přihlásit se do aplikace. Účet se dá obnovit opětovným zaplacením členského příspěvku, přičemž informace potřebné k zaplacení aplikace zašle na registrovaný e-mail na vyžádání uživatele.
Můžu si aplikaci vyzkoušet před zaplacením?
Ne, protože členský poplatek je nepatrná částka a prvotní zaplacení slouží i jako kontrola a ochrana proti zneužití aplikace.
Existuje možnost vrácení peněz?
Ne, jedná se o jednorázový poplatek, který zajistí přístup pro následujících 365 dní. Poplatek je tvořen nepatrnou částkou.
Uživatel není zboží

Tato aplikace nesleduje uživatelovo chování a nesbírá žádná osobní data.

Cookies prohlížeče

Tato aplikace používá cookies prohlížeče pouze pro zabezpečení svého chodu.